1 Tips and reviews

5 Beo Mũi Sa Vĩ,mũi Gót là mũi đất ở cực đông bắc Việt Nam thuộc phường Trà Cổ,Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phía bắc là cửa sông Bắc Luân đổ ra biển rộng khoảng 5 km đối diện đất Trung Quốc

4 Photos

Mũi Sa Vĩ

Quang Ninh

Đang cập nhật