5 Tips and reviews

Lê Hải Lưu Ngồi uống cà phê, nhiều cây cối

Hoang Tran 😘😘😘😍😍😍

Hans Lambrecht Very nice setting and good quality food. Avoid going during weekends. Too busy and noisy when half of Hanoi relocates to Ecopark

Hans Lambrecht During weekdays they are happy to alter the dishes to your desire

Thuy Sina Nhà hàng nằm trong khu phố trúc, bạt ngàn cây xanh, có thể thử chả trai, chả ốc, đậu cây cau, gà lên mâm.

6 Photos

Nhà hàng Cây Cau

A15 Phố Trúc, Ecopark

Đang cập nhật