2 Tips and reviews

5 Beo Nice&friendly service but slow.Steamed Snail tasty but Fish not good enough.Price not cheap but acceptable.Wide space,simple decor,toilet ok.Right under Sặt's bridge footage.Crowded at night.

5 Beo Phục vụ ngoan,hơi chậm 1 chút,ốc hấp&nc chấm ốc ngon.cá nheo thịt hơi bở,nước chấm cá quá mặn,0 ngon.Giá cả 0 rẻ nhg chấp nhận đc.Toilet ok,quán rộng rãi nhg bài trí hơi đơn giản.Cũng tgđối đông khách

6 Photos

Cá Sông Cầu Sặt

Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương