1 Tips and reviews

5 Beo Giò 100k/kg,chả 90k/kg,chả cá 90k/kg.Quán nằm bên tay trái ngã 3 rẽ vào xã Trầm Lộng,bán hàng thỏai mái,giò chả ngon & sạch sẽ,phải cái hơi mặn 1 tẹo,chả cá cho hơi nhiều tiêu nhg nhìn chung là ngon

2 Photos

Giò Chả Thắng Thơ

Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội