6 Tips and reviews

Chipmunk Nguyễn Buy bacon , anchor whipping here! There are tons of stuff with cheaper prices than the outsides.

Long Nguyễn Hoàng Vì là siêu thị bán buôn nên giá rẻ hơn các siêu thị khác, và không bị đông đúc, nhốn nháo như chỗ khác. Việc thanh toán cũng nhanh hơn nhiều, nhất là vào các dịp lễ tết.

Alexander Haf The Metro became worse and worse no new products no European products and price by far to high! Service 0

Cừu Siêu Nhân Siêu thị metro hoàng mai đang thay đổi va thu hút nhiều khách hàng hơn

BossTuan Squall Đồ ở đây mang đi bán buôn cho các siêu thị khác

Dat Eric Siêu thị này ít đồ bỏ xử

6 Photos

Metro

Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội