2 Tips and reviews

5 Beo giá cả đắt,phục vụ tg đối nhanh,chả & dồi ok nhg hấp ăn hơi chán,rất đông khách nhg nếu ngồi tầng 2 thì ồn và ngồi chiếu,0 thik hợp cho nhg ông bụng to/service fast&nice but price high,dog meat ok

Linh Ginny Nhân viên ở đây nhìn muốn đánh vl.

6 Photos

Thịt Chó Anh Tú

Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội