2 Tips and reviews

Lê Châu Should try: hokkaido milk tea, kiwi juice w aloe vera

Caprio Redorn Hazelnut tea with bubbles is great.

6 Photos

Ding Tea

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội