3 Tips and reviews

5 Beo nói chung chủ quán nhìn mặt mà hét giá,giá cả hơi tù mù,Quán này có món lợn lửng khá ngon,trên đường từ Hưng Hóa lên Tam Nông

Ngo Xuan Truong Chưa ăn ở Sơn Hải Quán bao giờ, ăn bên Hạc trì đông xe con hơn

Duan Le Lanh qua, quan nay cung tam tam

2 Photos

Sơn Hải Quán-Tam Nông-Phú Thọ

Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ