Phòng giao dịch Hà Tiên - Ngân hàng BIDV

15A, Chi Lăng, P. Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, T. Kiên Giang

Đang cập nhật