2 Tips and reviews

5 Beo Tà Xùa là trung điểm,từ đây đi tiếp lên Háng Đồng 15km ra sống lưng khủng long,ngược về thị trấn Bắc Yên 14km.Nói chung trong tương lai nếu thông đường sang Trạm Tấu Yên Bái thì sẽ đỡ vất hơn

5 Beo Mùa săn mây đẹp nhất là từ tháng 11-tháng 1,do thời tiết luôn biến ảo nên cũng hên xui,có người đi 3-4 lần cũng 0 săn đc mây.Dạo này các đoàn phượt lên nhiều nên dịch vụ ăn nghỉ cũng dần phát triển

6 Photos

Tà Xùa

Tỉnh Sơn La

Đang cập nhật