3 Tips and reviews

Quan Vu Các món ngon: Ếch tẩm bột chiên dòn nguyên da, chim mía rô ti, chuột đồng rô ti, lươn nấu môn.

Vu Pham Món ngon : chim lá rụng, ếch chiên giòn, cá lóc hấp.

Bảo Trân Đặng Quán này ngon , rẽ , bỗ , khoẽ !!

3 Photos

Quán Hai He

Đang cập nhật

Đang cập nhật