Domino's Lê Trọng Tấn

440-440A Lê Trọng Tấn (Tân Phú),Hồ Chí Minh

+8419006099