Tan Son Nhat International Airport Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SGN)

Trường Sơn (Tan Binh Dist.),Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật