Pizza Hut

283 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84839899680