1 Tips and reviews

Ubabe MD Đi trễ là khỏi ăn bánh bèo. Bánh flan thì có tới 10 11pm. Cái nào cũng 8k 10k/dĩa

6 Photos

Bánh Flan Chợ Hạnh Thông Tây

Chợ Hạnh Thông Tây (Quang Trung, Gò Vấp)

Đang cập nhật