Phuong Nam Bookstore & Cafe

3 Nguyễn Oanh St., Gò Vấp District,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84838944835