2 Tips and reviews

Louis Soăn Hảo ngọt...

Thach Xôi và chè ăn đều được, hơi ít

6 Photos

Xôi Chè - Bùi Thị Xuân

Nguyen Oanh (Phan Van Tri),Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật