1 Tips and reviews

Hung Le Mì Ý đút lò thì Pizza Inn rất ngon. Còn muốn ăn pizza viền phô mai hoặc viền xúc xích thì Pizza Hut ngon hơn nhiều.

5 Photos

Pizza Inn

Đang cập nhật

Đang cập nhật