cafe bờ sông

146 Trần Bá Giao, phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84903133400