King BBQ Buffet Vincom Gò Vấp

L4-05, 4th floor, Vincom Gò Vấp, 12 Phan Văn Trị (Phan Văn Trị),Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84835888098