Hotpot Story Vincom Gò Vấp

L4-07, Tầng 4, 12 Phan Van Tri St., Go Vap Dist. (Phan Văn Trị),Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84835888978