1 Tips and reviews

nnkhanh Quán này bán cho học sinh cấp 2 nên rẻ. 18k/tô. Nếu ai muốn ăn bùn bò thì nên đến trước 7h40. Thường bún bò hết rất sớm. Sạch sẽ đảm bảo. Mình ăn ở đây 4 năm rồi

6 Photos

Bún Bò Huế + Phở

Đang cập nhật

Đang cập nhật