3 Tips and reviews

Nathan H The coffee is better than the ones near by but the music is horrendous.

Giang Dao Truong Có thể ngồi uống cafe, xem TV đến sáng mà không bị đuổi (sẽ bị thu tiền trước vào khoảng 23:30).

Linh Phan Bin bin hết chỗ nên wa đây, xem đá banh là chủ yếu chứ cafe dở ẹt ^^

2 Photos

Cafe Phương Nam

Chung cư Bộ đội biên phòng,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật