Bánh mì Quỳnh

Yên Thế (P2., Q. Tân Bình),Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84902752299