McDonald's™ Tân Sơn Nhất

Domestic Terminal Parking Lot, Truong Son St., Tan Binh Dist.,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84866725888