2 Tips and reviews

Jen Ramirez It's not very hot, the big trees somewhat cover the sun and the wind makes it cooler.

Nhân Lê Đuối như trái chuối

6 Photos

Sân cầu lông Viettel (Viettel Badminton Court)

Hoàng Hoa Thám Street, Ward 12, Tân Bình District,Hồ Chí Minh

Đang cập nhật