Pizza Hut

1/1 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84838134823