1 Tips and reviews

Uyen Tran Good place for lunch!

6 Photos

Uraetei BBQ Japan III - Pho Dinh 浦江亭

F40, B1, Aeon Mall Tân Kỳ Tân Quý,Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật