Sushi King

30 Bo Bao Tan Thang Street, Tan Phu District, HCMC, Vietnam,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84862692159