3 Tips and reviews

Begin Be Bold Great escape from the city. Menus in English and Vietnamese. Found a wonderful cup of espresso here.

Begin Be Bold đâu đó bên ngoài đúng và sai là một khu vườn . tôi sẽ gặp bạn ở đó

Begin Be Bold Tôi đưa bạn gái tôi đến đây và bạn gái tôi rất hạnh phúc.

5 Photos

Begin Be Bold

A1.18, 36 Bo Bao Tan Thang, Quan Tan Phu , HCMC (367 Hương Lộ 3, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh),Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84862523837