Pearl Plaza Shopping Mall

561A Dien Bien Phu St., Binh Thanh Dist.,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

+84965567475