6 Tips and reviews

Ant Little Bap bo cuon rau rung :xxx

Benny Nguyen Yum yum Pho in here

Linda Tran Great food!

Benny Nguyen Eating Pho

Thắng Vũ Ở đây làm món sinh tố tắc rất ngon.

An Phan An Phan nói chung là ngon

6 Photos

Nha Hang Bò Cao Nguyen

528 XVNT Q.BT,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật