Hải Lâm Gym Fitness Center

Đường số 8, cư xá Chu Văn An, Phường 26 (Đường số 5),Binh Thanh, Ho Chi Minh City,Thành phố Hồ Chí Minh

+84962904027