1 Tips and reviews

kevin donguyen Quan cang ngay cang te ve phong cach phuc vu.Quan thu tien truoc da gay buc boi nhung cung khong te hai bang nhan vien.Khach vo chang ai ngo ngang.Doi gan 15-20ph moi co nguoi toi hoi...

4 Photos

Cafe Vườn Thủy Trúc

Đang cập nhật

Đang cập nhật