Sông Nuóc Miên Tây (Miên Tây Riverside Restaurant)

52-53/18, Âp Tân Thach, Châu Thành,Bến Tre,Tỉnh Bến Tre

+84753860828