Vựa Hải sản Ghe Câu Cam Ranh

115 Thong Nhat (Phan Van Tri),Ho Chi Minh,Go Vap

+84903195345