1 Tips and reviews

Dinh Nguyen Khang Mon an tam tam, bia ngon!

1 Photos

An Đông Foodcourt

18 An Dương Vương, phường 8, District 5, Ho Chi Minh City,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật