1 Tips and reviews

Tri Tran Ăn tạm được, cần đổi mới và cải thiện chất lượng thêm nữa.

3 Photos

Phở Vĩnh

587 Lê Đức Thọ, P. 16, Gò Vấp,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật