1 Tips and reviews

Hoang Quynh Bánh tráng 15k ngon. Xôi mit too bad... soup 15k ngon...nhug hoi mac so vs an vat.

2 Photos

Ăn Vặt Tị Quỳnh

Đang cập nhật

Đang cập nhật