Tulips Hotel

260 Ly Tu Trong Street (Ben Than Ward),District 1,Thành phố Hồ Chí Minh

+84438245162