1 Tips and reviews

AJ Quán ốc mình ăn dc nhất ở SG (tính đến thời điểm viết tip :)))

6 Photos

Ốc Vũ

237/42 Hoang Dieu St., Wd. 8, Dist. 4,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh

Đang cập nhật