BẢN ĐỒ SỐ HỘ KINH DOANH VÀ NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH
03/03/2024

Hiện nay việc công khai thông tin HKD được thực hiện theo hình thức thủ (niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, Chi cục Thuế, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương…),  chưa được thể hiện một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng.

Chính vì vậy, cùng vời xu hướng chuyển đổi số rên tất cả các lĩnh vực nhằm tối ưu hóa quản lý hiện nay, Từ tháng 02/2024, Tổng cục thuế đã chính thức triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh – áp dụng đối với toàn bộ Cục thuế trên cả nước. Góp phần thực hiện hiệu quả chức năng bản đồ số hộ kinh doanh.  Vậy, Bản đồ số hộ kinh doanh là gì? nguyên tắc vận hành ra sao? trong bài viết này hãy cùng Goong tìm hiểu cụ thể.

KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG BẢN ĐỒ SÓ HỘ KINH DOANH

Bản đồ số hộ kinh doanh là nơi hiển thị vị trí các hộ kinh doanh (HKD) với các thông tin công khai, như: Mã số thuế, họ tên, bảng hiệu, tên đường, ngành nghề kinh doanh, tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu, mức thuế và thời gian nộp thuế.

Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì bản đồ số hộ kinh doanh hỗ trợ cơ quan thuế trong việc quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt được chính xác địa bàn, tránh bỏ sót hộ kinh doanh dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế của cơ quan thuế địa phương, gia tăng sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

NGUYÊN TÁC VẬN HÀNH CHỨC NĂNG BẢN ĐỒ SỐ HỘ KINH DOANH

Theo mục 2 Công văn 3026/TCT-DNNCN quy định nguyên tắc vận hành của chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh như sau:

  • Chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. 

Thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế và Điều 13 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

  • Chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.
  • Chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 2371/QĐ-TCT.
  • Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (nếu có sai lệch); 

Lộ trình đến 01/02/2024 triển khai đối với toàn bộ Chi Cục Thuế trên toàn quốc, đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch của thông tin công khai hộ kinh doanh, và việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Đồng hành cùng Goong để tìm hiểu thêm về ứng dụng của bản đồ số trên tất cả các lĩnh vực.