Bảng giá chi tiết các dịch (USD/1000 truy vấn)

Để so sánh trực tiếp giá với Google map, vui lòng click chuột vào công tắc
Services ($0 FREE CREDIT/month) GOONG GOONG GOONG GOONG
Monthly requests Dưới 100,000 100,001 to 200,000 200,001 to 500,000 Trên 500,000
Map Loads $5.95 $4.76 $4.25 Volume pricing
Directions $4.25 $3.4 $3.05 Volume pricing
Autocomplete $2.4 $1.95 $1.8 Volume pricing
SingleSearch + PlaceDetail $14.5 $11.5 $10.5 Volume pricing
ACSession + PlaceDetail $14.5 $11.5 $10.5 Volume pricing
PlaceDetail $14.5 $11.5 $10.5 Volume pricing
Geocoding API $4.25 $3.4 $3.05 Volume pricing
Distance Matrix $4.25 $3.4 $3.05 Volume pricing
Static Map $1.7 $1.35 $1.2 Volume pricing
Services ($0 FREE CREDIT/month)
GOONG
GOOGLE
GOONG
GOOGLE
GOONG
GOOGLE
GOONG
GOOGLE
Monthly requests Dưới 100,000 100,001 to 200,000 200,001 to 500,000 Trên 500,000
Map Loads
$5.95
$7.00
$4.76
$5.60
$4.25
$5.60
Volume pricing
Directions
$4.25
$5.00
$3.4
$4.00
$3.05
$4.00
Volume pricing
Autocomplete
$2.4
$2.83
$1.95
$2.27
$1.8
$2.27
Volume pricing
SingleSearch + PlaceDetail
$14.5
$17.00
$11.5
$13.60
$10.5
$13.60
Volume pricing
ACSession + PlaceDetail
$14.5
$17.00
$11.5
$13.60
$10.5
$13.60
Volume pricing
PlaceDetail
$14.5
$17.00
$11.5
$13.60
$10.5
$13.60
Volume pricing
Geocoding API
$4.25
$5.00
$3.4
$4.00
$3.05
$4.00
Volume pricing
Distance Matrix
$4.25
$5.00
$3.4
$4.00
$3.05
$4.00
Volume pricing
Static Map
$1.7
$2.00
$1.35
$1.60
$1.2
$1.60
Volume pricing
Service : Monthly requests

GOONG

Up to 100,000

Google

Up to 100,000

GOONG

Up to 100,000

Google

Up to 100,000

GOONG

Up to 100,000

Google

Up to 100,000

GOONG

Up to 100,000

Google

Up to 100,000

Service : Map Loads

GOONG

$5.95

Google

$7.00

GOONG

$4.76

Google

$5.60

GOONG

$4.25

Google

$5.60

GOONG

Volume pricing

Google

Service : Directions

GOONG

$4.25

Google

$5.00

GOONG

$3.4

Google

$4.00

GOONG

$3.05

Google

$4.00

GOONG

Volume pricing

Google

Service : Autocomplete

GOONG

$2.4

Google

$2.83

GOONG

$1.95

Google

$2.27

GOONG

$1.8

Google

$2.27

GOONG

Volume pricing

Google

Service : SingleSearch + PlaceDetail

GOONG

$14.5

Google

$17.00

GOONG

$11.5

Google

$13.60

GOONG

$10.5

Google

$13.60

GOONG

Volume pricing

Google

Service : ACSession + PlaceDetail

GOONG

$14.5

Google

$17.00

GOONG

$11.5

Google

$13.60

GOONG

$10.5

Google

$13.60

GOONG

Volume pricing

Google

Service : PlaceDetail

GOONG

$14.5

Google

$17.00

GOONG

$11.5

Google

$13.60

GOONG

$10.5

Google

$13.60

GOONG

Volume pricing

Google

Service : Geocoding

GOONG

$4.25

Google

$5.00

GOONG

$3.4

Google

$4.00

GOONG

$3.05

Google

$4.00

GOONG

Volume pricing

Google

Service : Distance Matrix

GOONG

$4.25

Google

$5.00

GOONG

3.4

Google

$4.00

GOONG

3.05

Google

$4.00

GOONG

Volume pricing

Google

Service : Static Map

GOONG

$1.7

Google

$2.00

GOONG

$1.35

Google

$1.60

GOONG

$1.2

Google

$1.60

GOONG

Volume pricing

Google

Bạn cần lưu lượng sử dụng lớn hơn?
Cam kết sử dụng dịch vụ tuỳ theo lưu lượng bằng việc thanh toán trước
Lite

Lượng request API tối đa: 30.000 lượt/tháng, 240 truy vấn/phút

Map downloads: Không giới hạn

Dưới 2.000.000đ
Basic

Lượng request API tối đa: 100.000 lượt/tháng, 300 truy vấn/phút

Map downloads: Không giới hạn

Trên 2.000.000đ
Pro

Lượng request API tối đa: 200.000 lượt/tháng, 420 truy vấn/phút

Map downloads: Không giới hạn

Trên 5.000.000đ
Business

Lượng request API tối đa: 400.000 lượt/tháng, 600 truy vấn/phút

Map downloads: Không giới hạn

Trên 10.000.000đ
Chính sách thanh toán
  • Tặng ngay 100 USD khi đăng ký sử dụng, được cộng dồn số dư quà tặng khi nạp tiền vào tài khoản.
  • Khi bạn muốn nâng cấp lượt truy vấn, chỉ cần nạp trước số tiền tương ứng với gói sử dụng 1 lần duy nhất.
  • Sử dụng trước, thanh toán sau (Hóa đơn sẽ được gửi vào ngày mùng 1 hàng tháng, thời hạn thanh toán trước ngày 15)

Ví dụ: Bạn có nhu cầu sử dụng 150.000 lượt truy vấn/tháng

=> 150.000 lượt truy vấn/tháng tương đương với gói Pro (Dưới 200.000 request/tháng). Bạn chỉ cần nạp trước số tiền lớn hơn 5 triệu một lần duy nhất để được hưởng quyền ưu đãi cho gói Pro.
- Ngày mùng 1 hàng tháng bạn sẽ nhận được hóa đơn thanh toán, thống kê lượng request mà bạn đã sử dụng trong tháng và số tiền tương ứng bạn cần thanh toán. Nếu số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng số tiền cần thanh toán thì bạn yên tâm tiếp tục sử dụng.
-Nếu số dư tài khỏan nhỏ hơn số tiền cần thanh toán, bạn cần thanh toán số tiền còn thiếu trước ngày 15 hàng tháng để đảm bảo tài khoản hoạt động liên tục.
Bạn cần sử dụng không giới hạn lưu lượng?

Dành cho doanh nghiệp có lưu lượng sử dụng lớn hơn 500k+ truy vấn mỗi tháng:

  • Ký hợp đồng và thanh toán trả sau.
  • Bảng giá riêng cho các ngành đặc thù có lưu lượng sử dụng lớn như ship hàng, vận chuyển hành khách và quản lý tài sản.