FAQs
Xin chào chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn
Chủ đề
Câu hỏi thường gặp
 • Bạn cần đăng ký tài khoản tại Website https://account.goong.io/login.
 • Tạo key (Goong cung cấp 2 loại key, 1 loại cho hiển thị bản đồ và 1 loại cho APIs)
 • Tích hợp bản đồ hoặc APIs của Goong theo mục đích sử dụng - vui lòng tham khảo tài liệu tích hợp tại  https://docs.goong.io
Tại Goong có các hình thức, gói cước như sau:
 • Dùng trước trả tiền sau: Ngay sau khi đăng ký, tạo key là bạn có thể sử dụng dịch vụ ngày và chưa cần thanh toán bất kỳ khoản nào. Lưu lượng sử dụng là 1000 request/ngày, 30.000 request/tháng và tốc độ 5 request/s
 • Nếu lưu lượng gói trả tiền sau không đủ, bạn cần nộp tiền trước 2, 5 hoặc 10 triệu (Basic, Pro, hoặc Business tương đương 800, 2000 và 3000 request/ phút) vào tài khoản tùy theo lưu lượng quota bạn mong muốn. Đây là khoản cam kết sử dụng dịch vụ tuỳ theo lưu lượng bằng việc nộp tiền trước vào tài khoản.
      Số tiền này không phải là số tiền bạn phải nộp hàng tháng.
      Số tiền này sẽ được sử dụng nhằm thanh toán hóa đơn vào cuối tháng của bạn. Nếu vẫn còn thừa sẽ được tính vào tháng kế tiếp. Nếu bạn không tiếp tục sử dụng dịch vụ, phía Goong sẽ hoàn trả số tiền này tới bạn.
 • Ký hợp đồng giữa 2 doanh nghiệp. Trong trường hợp bạn cần Quota rất lớn hoặc không giới hạn, Goong và doanh nghiệp của bạn sẽ ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ. Chi phí thấp nhất của hợp đồng là 5 triệu/ tháng.
  Khi bạn tạo tài khoản lần đầu tiên, bạn sẽ có 100$ miễn phí để sử dụng dịch vụ. Chỉ một lần và không phải hàng tháng.
 • Maptiles Key: sử dụng để hiển thị map view
 • API Key: sử dụng cho các dịch vụ còn lại
  Goong Services hỗ trợ nâng quotas theo yêu cầu của khách hàng.
  Mặc định quotas sẽ là 1000 requests / ngày cho tất cả các dịch vụ. Và 5 requests/s cho cùng 1địa chỉ IP gọi lên.
  Khách hàng có thể tạo tickets để yêu cầu xác thực tài khoản, lên hợp đồng sử dụng dịch vụ và nâng quotas cho API_KEY để sử dụng cho Production.
  Với khách hàng sử dụng gọi api từ server lên thì có thể cung cấp dải IPs sử dụng để hạn chế sử dụng cho 1 số IP cũng như bỏ hạn chế 5 requests/s cho 1 địa chỉ IPs
Bạn muốn đặt thêm câu hỏi
0869697502