THAY ĐỔI CÁCH THỨC XÁC THỰC TÀI KHOẢN GOONG
04/06/2024

Nhằm siết chặt quản lý về mặt hệ thống, Goong thay đổi cách thức xác thực tài khoản khi người dùng đăng ký bắt đầu từ ngày 06/06/2024. Cụ thể như sau:

Quy trình đăng ký tài khoản: Người dùng đăng ký tài khoản Goong bằng cách đăng nhập tài khoản Google hoặc đăng ký bằng email. Kể từ thời điểm người dùng đăng ký sau 24h, hệ thống sẽ tự động xác thực tài khoản, khi đó người dùng có thể đăng nhập để tạo Key và sử dụng các API của Goong.

Ngoài ra, trong một số trường hợp cần thiết, để được xác thực tài khoản sớm hơn, người dùng liên hệ trực tiếp với Goong để được hỗ trợ. Tùy vào  mức độ cấp thiết, Goong sẽ hỗ trợ xác thực tài khoản trước 24h để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Liên hệ Goong ngay:

Email: admin@goong.io

SĐT: 0904522538 – 0869697502

0869697502