𝐃𝐈𝐒𝐓𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐗 : ĐỊNH TUYẾN THÔNG MINH, DI CHUYỂN DỄ DÀNG, TÌM TÀI NHANH CHÓNG
12/01/2024

Hiểu biết về Distance matrix API

 Distance Matrix hay còn gọi là ma trận khoảng cách, là một loại API cho phép người dùng tính toán khoảng cách và thời gian di chuyển giữa nhiều địa điểm khác nhau. 

(Ma trận khoảng cách)

API này cung cấp thông tin về khoảng cách đường đi giữa các điểm, thời gian di chuyển dự kiến và thậm chí cả thông tin về tuyến đường khác nhau. API Distance Matrix có tính năng cung cấp thời gian và khoảng cách cho một ma trận gồm nhiều điểm trên lộ trình.

Distance Matrix thường được sử dụng trong lập kế hoạch định tuyến, vận chuyển hàng hóa, quản lý đội xe, và trong các ứng dụng liên quan đến di chuyển và định vị. Nó cung cấp thông tin cụ thể để tối ưu hóa hành trình và quản lý tài nguyên di chuyển.

Một số  lĩnh vực ứng dụng Distance Matrix

Ứng dụng dẫn đường

Các ứng dụng như Google Maps và các ứng dụng tương tự sử dụng Distance Matrix để cung cấp thông tin về thời gian và khoảng cách giữa các địa điểm để người dùng có thể lập kế hoạch cho hành trình của họ.

Ứng dụng gọi xe – giao hàng trực tuyến

Các doanh nghiệp sử dụng Distance Matrix để quản lý và tối ưu hóa lịch trình giao hàng, dịch vụ di chuyển hoặc quản lý đội xe của họ. API này sẽ giúp tính toán khoảng cách từ nhiều địa điểm khác nhau, từ đó gợi ý tuyến đường di chuyển nhanh nhất. Từ đó, cho phép chọn được tài xế phù hợp và  tài xế tiết kiệm thời gian trong quá trình di chuyển. 

VD: Shipper ở vị trí A cần giao hàng đến 5 vị trí kế tiếp là 1,2,3,4,5. Với tính năng API Distance Matrix, dựa vào bản đồ trên app chỉ đường sẽ đưa ra gợi ý cho shipper đi từ điểm nào đến điểm nào để tiết kiệm thời gian nhất. Từ đó shipper sẽ định hình được tuyến đường để di chuyển nhanh nhất có thể.

Bạn đọc tham khảo thêm: https://goong.io/tin-tuc/tinh-toan-khoang-cach-de-dang-voi-direction-apis/

Lập kế hoạch vận chuyển cho công ty vận tải

Ở mức độ cụ thể, thông tin về khoảng cách, thời gian di chuyển và tuyến đường từ Distance Matrix giúp tổ chức vận tải tối ưu hóa lịch trình, phân bổ tài nguyên di chuyển và giảm thiểu thời gian và chi phí vận chuyển. Điều này có thể bao gồm việc lập kế hoạch giao hàng, quản lý đội xe, định tuyến cho các chuyến đi và quản lý mạng lưới phân phối.

Sử dụng Distance Matrix trong lập kế hoạch vận chuyển giúp đạt được hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đồng thời cũng cải thiện trải nghiệm của khách hàng thông qua việc dự đoán và quản lý thời gian giao hàng.

Tham khảo cách tích hợp distance matrix của Goong tại: https://document.goong.io/tutorial-Distance-matrix.html

d
0869697502